Відповідно до п. 3.1 Рекомендацій щодо відбору суб'єктів підприємництва для надання інформаційно-консультаційних та профорієнтаційних послуг, затверджених головою Державної служби зайнятості (Центрального апарату) 08.04.2015 року Хмельницький обласний центр зайнятості повідомляє про проведення відбору суб'єктів підприємництва для надання послуг з проведення виїзних профорієнтаційних заходів з членами об’єднаних територіальних громад  у 2018 році.  Орієнтовна тематика семінарів (тренінгів), за якими проводиться відбір, додається. Прогнозована кількість тренінгів – 15, чисельність слухачів з числа членів об’єднаних територіальних громад  –  230  осіб.

Пропозиції щодо участі у відборі приймаються з 8-00 години               09 серпня 2018 року до 16-00 години 23 серпня 2018 року за адресою:                 м. Хмельницький, пров. Шевченка, 10,  каб. 206,  контактний телефон (0382) 65-06-06.

Для участі у конкурсному відборі суб'єкти підприємництва  подають:

     1.  Листи-пропозиції  щодо участі у відборі  разом з такими документами:

2. Копія виписки/витягу із Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб – підприємців, станом на дату подання пропозиції із зазначенням основного виду економічної діяльності – провадження інформаційної, освітньої діяльності за відповідними напрямами.

3. Цінова пропозиція (з визначенням вартості 1 години тренінгу) з наданням проекту кошторису для прогнозованої кількості слухачів у групі п’ятнадцять осіб - з метою єдиного підходу до розрахунку витрат при розгляді пропозицій.

4. Інформаційна довідка, складена у довільній формі, про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід з надання послуг.

  1. Матеріали, що документально підтверджують наявний досвід надання

послуг, зокрема,  аналогічні договори з наданням копій цих договорів (за наявності).

 

Конкурсний відбір не проходять:

  • професійно-технічні навчальні заклади державної служби зайнятості;
  • Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України;
  • надавачі послуг, які надають послуги на волонтерських засадах та/або на безоплатній основі.

Документи вкладаються в окремий конверт, який запечатується, скріплюється печаткою (за наявності) надавача послуг та надсилається або подається до Хмельницького обласного центру зайнятості з написом: ,,На конкурс надавачів послуг з проведення виїзних профорієнтаційних заходів в об’єднаних територіальних громадах”.

Окремо від конверта має додаватися супровідний лист.

Надавачі послуг – учасники конкурсного відбору мають право замінити, відкликати подані документи або внести до них зміни до закінчення зазначеного в оголошенні строку подачі пропозицій про участь у конкурсному відборі та до дати засідання конкурсної комісії.

Критеріями прийнятності надавачів послуг - претендентів на участь у відборі є подання всіх документів, визначених пунктами 1-5 цього оголошення, вартість наданих послуг, наявність працівників відповідної кваліфікації, досвід надання аналогічних послуг.

 

Засідання комісії по відбору суб'єктів підприємництва  для надання послуг з проведення профорієнтаційних заходів в об’єднаних територіальних громадах відбудеться  27 серпня  2018 року  о 14 годині за адресою: 29000,    м. Хмельницький, провулок Шевченка, 10, каб. 408.

 

Додаток

 

Орієнтовна тематика  семінарів (тренінгів):

 

  • перспективні напрямки розвитку підприємництва в об’єднаних територіальних громадах;
  • опанування додатковими навичками щодо ефективного ведення сільського господарства;
  • створення та розвиток кооперативів, сімейних ферм тощо.

 

  Тривалість тренінгів – 2 години (астрономічні).

Мета: формування відповідальності громадян за розвиток громади, орієнтація на започаткування власної справи, створення виробничих, обслуговуючих кооперативів та інших форм об’єднань, підвищення мотивації  до розвитку підприємництва.