14.09.2021 | 13:23

Незважаючи на постійне проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи в ЗМІ та вимоги діючого законодавства, оформлення найманих працівників належним чином на сьогодні залишається проблемою. 

Тому нагадуємо найманим працівникам, які переваги ви отримаєте у разі офіційного працевлаштування: 

• чітко визначені і закріплені трудовим договором умови праці (місце роботи, режим роботи, посадові обов’язки, заробітна плата);

• страховий стаж для отримання допомоги на випадок безробіття, пенсії;

• виплату заробітної плати двічі на місяць, у розмірі не менше ніж мінімально встановлений законодавством;

• право на оплачувані відпустки: щорічну (не менше 24 календарних днів), соціальні та додаткові відпустки, передбачені КЗпП України;

• соціальні послуги і виплати у разі нещасного випадку на роботі та професійного захворювання;

• право на оплату листка непрацездатності у разі хвороби;

• можливість навчання, перенавчання, підвищення кваліфікації за рахунок роботодавця;

• захист від незаконного звільнення, переведення на іншу посаду, зміну умов праці (без попередження та згоди працівника); 

• вихідну допомогу у разі звільнення за ініціативою роботодавця;

• цілу низку інших прав і соціальних гарантій, передбачених чинним законодавством.