У структурі Хмельницької обласної служби зайнятості працює провідний інспектор з питань запобігання та виявлення корупції.

     телефон (0382) 79-57-19

У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Законом України «Про запобігання корупції», іншими законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, Типовим положенням про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 706 (зі змінами), наказами Мінсоцполітики, Центрального апарату Служби, постановами правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування  України на випадок безробіття, іншими нормативно-правовими актами .


ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ АНТИКОРУПЦІЙНИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

МІЖНАРОДНІ ДОКУМЕНТИ

Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції (Закон України від 18.10.2006 №251-V)

Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією (Закон України від 16.03.2005 №2476-IV)

Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією(Закон України від 18.10.2006 №252-V)

ЗАКОНИ УКРАЇНИ

Закон України від 14.10.2014 № 1699-VII «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки»,

Закон України від 07.04.2011 № 3207-VІ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення”,

Закон України від 18.04.2013 № 221-VІІ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення національного законодавства у відповідність із стандартами Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією”,

Закон України від 14.05.2013 № 224-VІІ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики”,

Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII «Про запобігання корупції»,

Закон України від 14.10.2014 № 1698-VII «Про Національне антикорупційне бюро України»,

Закон України від 25.12.2015 № 922-VIIІ «Про публічні закупівлі»,

 

АКТИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Указ Президента України від 05.10.2011 №964/2011 Про першочергові заходи з реалізації Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції"

АКТИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.06.2000 №950 "Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та осіб,"

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 №1195 Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 №265 Про Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки

НАКАЗИ МІН’ЮСТУ УКРАЇНИ

 

Наказ Мін’юсту України від 23.03.2012 № 448/5 “Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки наявності в осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, корпоративних прав”,

Наказ Мін’юсту України та Мінекономрозвитку України від 30.09.2013 № 2055/5/1153 “Про національну систему оцінки рівня корупції”,

Наказ Мін’юсту України від 24.04.2017 № 1395/5 “Про затвердження Методології проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів”,

 

РІШЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

Рішення Національного агенства з питань запобігання корупції від 10.06.2016 №2 Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Рішення Національного агенства з питань запобігання корупції від 10.09.2016 №3 Форма повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб'єкта декларування

Рішення Національного агенства з питань запобігання корупції від 06.09.2016 №19 Про затвердження Порядку перевірки факту подання суб'єктами декларування декларацій відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та повідомлення 

Рішення Національного агенства з питань запобігання корупції від 06.09.2016 №20 Про затвердження Порядку інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента 

Наказ від 29.01.2021 № 26/21 “Про затвердження Порядку проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування”

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ ІНШИХ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ

Наказ Міністкрства Освіти і Науки, Молоді та Спорту України від 10.09.2012 № 986 Про Порядок проведення спеціальної перевірки відомостей щодо освіти, наявності наукового ступеня, вченого звання у осіб, які претендують на зайняття посад

Наказ Мін'юсту України від 18.03.2015 №383/5 Деякі питання проведення антикорупційної експертизи

НАКАЗИ ДЕРЖАВНОГО ЦЕНТРУ ЗАЙНЯТОСТІ

Наказ Державного центру зайнятості від 25.09.2019 № 111 «Про додаткові заходи, спрямовані на попередження порушень антикорупційного законодавства в частині запобіганння та врегулювання конфлікту інтересів»

НаказДержавного центру зайнятості від 25.09.2019 № 113 «Про додаткові заходи, спрямовані на попередження порушень антикорупційного законодавства серед посадових осіб державної служби зайнятості»

Наказ Державного центру зайнятості від 10.12.2020 № 81 «Про запобігання проявам корупції у державній службі зайнятості»    (додаток - План заходів щодо запобігання проявам корупції у державній службі зайнятості на 2021 рік)