У структурі Хмельницької обласної служби зайнятості працює провідний інспектор з питань запобігання та виявлення корупції.

   У своїй діяльності інспектор з питань запобігання та виявлення корупції керується Конституцією України, Законом України «Про запобігання корупції», іншими законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, Типовим положенням про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженим наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 27.05.2021 № 277/21, наказами Мінекономіки, Державного центру зайнятості, постановами правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування  України на випадок безробіття, іншими нормативно-правовими актами.

ПОВІДОМИТИ ПРО КОРУПЦІЮ

Корупція впливає на всі сфери суспільного життя і зачіпає інтереси усіх громадян. Ефективна боротьба з корупцією можлива тоді, коли кожен громадянин обізнаний із своїми можливостями викривати корупцію, впевнений у належному захисті його прав від можливих заходів негативного впливу, а у суспільстві сформована повага до викривачів корупції як відповідальних громадян.

Розгляд повідомлень про корупцію в Хмельницькому обласному центрі зайнятості здійснюється безпосередньо провідним інспектором з питань запобігання та виявлення корупції за сукупності наступних умов:

 •  містить інформацію про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» (надалі – Закон):

 • порушення обмежень щодо отримання подарунка;

 • запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;

 • порушення встановлених обмежень щодо одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування;

 • порушення вимог щодо обмеження спільної роботи близьких осіб;

 • порушення вимог стосовно обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності;

 • недотримання актів законодавства з питань етичної поведінки;

 •  порушення вимог фінансового контролю;

 • порушення, пов’язані з організацією роботи із запобігання та виявлення корупції;

 •  порушення вимог проведення спеціальної перевірки;

 • якщо наведена у повідомленні інформація стосується конкретної особи;

 •  повідомлення містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

       Викривач – фізична особа, яка за наявності переконання, що інформація є достовірною, повідомила про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону (надалі – корупційне правопорушення), вчинених іншою особою, якщо така інформація стала їй відома у зв’язку з її трудовою, професійною, господарською, громадською, науковою діяльністю, проходженням нею служби чи навчання або її участю у передбачених законодавством процедурах, які є обов’язковими для початку такої діяльності, проходження служби. Відповідно до пункту 1 статті 53Закону України: «Викривач не несе юридичної відповідальності за повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних  з корупцією правопорушень …»

КАНАЛИ ПОВІДОМЛЕННЯ:

внутрішні канали повідомлення – способи захищеного та анонімного повідомлення інформації, яка повідомляється викривачем керівнику або уповноваженому підрозділу (особі) органу або юридичної особи, у яких викривач працює, проходить службу чи навчання або на замовлення яких виконує роботу;

зовнішні канали повідомлення – шляхи повідомлення інформації викривачем через фізичних чи юридичних осіб, у тому числі через засоби масової інформації, журналістів, громадські об’єднання, професійні спілки;

регулярні канали повідомлення – шляхи захищеного та анонімного повідомлення інформації викривачем НАЗК, іншому суб’єкту владних повноважень, до компетенції якого належить розгляд та прийняття рішень з питань, щодо яких розкривається відповідна інформація.

Повідомити про вчинення посадовими особами Хмельницького обласного центру зайнятості правопорушення, пов’язаного з корупцією можна наступними шляхами:

 • письмово листом за адресою: провулок Шевченка, 10, м. Хмельницький, індекс 29000;

 •  за телефоном +38 (044) 244-94-27 з наступним режимом роботи з понеділка по четвер з 08:00 до 17:15, в п’ятницю з 08:00 до 16:00, обідня перерва з 12:00 до 13:00;

 •  на електронну поштову скриньку: korupc@kmocz.gov.ua

Додатковий спосіб повідомлення про факти порушення антикорупційного законодавства працівниками Хмельницького обласного центру зайнятості за телефоном +38 (044) 244-94-64

Повідомлення про порушення вимог Закону може бути здійснено без зазначення авторства (анонімно) та іншої інформації, яка ідентифікує заявника. Повідомлення буде розглянуто, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені. У разі недотримання вказаних вимог, повідомлення не розглядається. Також не розглядаються повідомлення, в яких містяться нецензурні або образливі вирази, погрози життю, здоров’ю чи майну посадових осіб Хмельницького обласного центру зайнятості, а також членів їх сімей. Текст таких повідомлень буде надсилатись до правоохоронних органів.

Відповідь заявнику про результати розгляду повідомлення надається, у разі зазначення ним поштової адреси або електронної пошти.

УВАГА! Письмові повідомлення, зокрема в електронному вигляді підлягають розгляду в обов'язковому порядку за наявності таких реквізитів:

 • прізвище, ім’я, по батькові особи, яка ймовірно вчинила правопорушення, її посада в Хмельницькому обласному центрі зайнятості;

 •  тексту повідомлення, що містить інформацію про факти вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону, яка може бути перевірена;

 • прізвища, ім’я, по батькові, адреси та підпис особи, яка надіслала повідомлення (автор повідомлення). 

 


 

 

МІЖНАРОДНІ ДОКУМЕНТИ Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції  Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією  Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією   ЗАКОНИ УКРАЇНИ
02.04.2024

Щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень щодо запобігання корупції.

01.04.2024

НАЗК запустило Єдиний портал повідомлень викривачів, на якому громадяни можуть повідомляти про факти корупції, які їм вдалося зафіксувати.

25.09.2023

Національне агентство з питань запобігання корупції періодично оновлює роз’яснення відповідно до законодавчих змін та доповнює їх, ґрунтуючись на запитах декларантів.

01.04.2024

12 жовтня 2023 року набрав чинності Закон про відновлення декларування.

30.10.2023

 У Національному агентстві з питань запобігання корупції вирішили підказати, як правильно вчинити, щоб не допустити порушення.

11.04.2023