24.11.2021 | 15:03

Згідно з чинним законодавством у нашій країні заборонено висувати дискримінаційні вимоги до громадян за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного й соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Жінки та чоловіки мають рівні права у всіх сферах діяльності людини, включаючи ринок праці та працевлаштування. Роботодавцям заборонено вимагати від осіб, які влаштовуються на роботу, відомості про їхнє особисте життя, плани щодо народження дітей.

Роботодавець зобов’язаний створювати рівні умови чоловікам та жінкам для праці, просування по роботі, підвищення кваліфікації; здійснювати рівну оплату за працю рівної цінності; забезпечувати рівні можливості поєднувати роботу із сімейними обов’язками тощо.

Також, законодавством передбачено додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню чоловіків та жінок, які:

- мають на утриманні дітей віком до шести років; 

- виховують без одного з подружжя дитину віком до 14 років, дитину з - інвалідністю або особу з інвалідністю з дитинства.

При порушенні прав і гарантій в частині законодавства про працю, зайнятість населення, соціального страхування, працівник має право звернутись із заявою:

1. На підприємстві, в установі, організації до первинної профспілкової організації чи до комісії по трудових спорах, якщо її створено.

2. До Державної служби України з питань праці та її територіальних управлінь:

- консультативна інформація з питань праці (044) 288 10 00;

- електронна адреса для відправки звернень громадян    zvern@dsp.gov.ua .

3. До органів виконавчої влади чи місцевого самоврядування.

4. На Урядову гарячу лінію 1545.

5. До органів прокуратури, суду.