Кажуть, що людина народжується двічі - перший раз - коли з'являється на світ, а другий раз - як осо­бистість, коли вибирає справу свого життя, свою професію. Цей надзвичайно важливий крок в житті кожної людини повинен бути добре виваженим та  цілком усвідомленим.

        Для того, щоб успішно вирішити проблему вибору професії, необхідно проаналізувати вісім факторів вибору професії і ви­значити, наскільки вони  узгоджуються між собою. До цих факторів відносяться:

1) Позиція старших членів сім'ї, зокрема батьків.

2) Позиція товаришів.

3) Позиція вчителів.

4) Особистий професійний план.

5) Поінформованість про професію.

6) Нахили.

7) Здібності.

8) Рівень домагань.

6. НАХИЛИ

Шостий фактор вибору професії - нахили. Спочатку з'являється інтерес, потім - схильність. Шлях до про­фесії починається з інтересу. Інтерес - це те, що викликає цікавість. Справжні інтереси людини багато у чому пов'язані з її здібностями, вони ґрунтуються на реальних можливостях людини успішно виконува­ти ту чи іншу справу, тому вони часто вказують на те, що у дитини є здібності саме до того виду занять, до якого вона виявляє інтерес.

 Нахил - це більше, ніж інтерес. Одна справа-хотіти знати, інша - хотіти робити. Нахили виявляються в улюблених заняттях, на які витра­чається більша частина часу, у тому числі вільного.

Робити що - не будь можна не обов'язково руками. Наприклад, об­ластю нахилів може бути і сфера міжособистісного спілкування, тобто ко­ли тобі подобається бути серед людей, розмовляти з ними, з'ясовувати їх думки, обговорювати щось. Отже тобі можна порекомендувати ту про­фесію, яка вимагає високого рівня комунікативних здібностей (схильності до спілкування) - учитель, телефоніст довідкової служби, інспектор міліції, касир-контролер, продавець, офіціант, вихователь дитячого садка, май­стер виробничого навчання.

Оцінюючи свої особисті якості, важливо звертати увагу саме на ознаки нахилів - не просто бажання пізнати, а бажання зайнятись ділом, від якого потім важко відірватись.

Нахили не тільки проявляються, але й формуються в діяльності. Поки вони не сформовані, то нічому і з'являтися. Тому безглуздо чекати, коли до тебе прийде і сам дасть про себе знати якийсь нахил. Потрібно включатись у різноманітні види діяльності, не боятись змінювати захоп­лення. Краще пробувати, немов би програвати різні варіанти на рівні допрофесійних захоплень, ніж потім невиправдано часто міняти місце нав­чання та роботи.

Нахил - це прагнення займатись конкретним видом діяльності. Не розгубити своїх нахилів, бо вони є передумовами розвитку твоїх здібностей. Обдарованих людей багато, однак успіху в житті добивається не кожен. Це відбувається тому, що людина не може визначитись, зосе­редити свої сили, не доводить почату справу до кінця.