Відповідно до п.3.1 Рекомендацій щодо відбору суб'єктів підприємництва для надання інформаційно-консультаційних та профорієнтаційних послуг, затверджених головою Державної служби зайнятості (Центрального апарату) 08.04.2015 Хмельницький обласний центр зайнятості повідомляє про проведення відбору суб'єктів підприємництва, навчальних закладів, підприємств, організацій для надання групових консультаційних послуг безробітним громадянам (проведення семінарів-тренінгів) у 2019 році.  Орієнтовні напрямки і тематика семінарів-тренінгів, за якими проводиться відбір, додається. Прогнозована кількість семінарів-тренінгів - 16, кількість учасників з числа безробітних – 15 осіб на одному заході. Заходи проводитимуться в базових центрах зайнятості та філіях ОЦЗ.

Пропозиції щодо участі у відборі приймаються з 8-00 години 10 липня 2019 року до 17-00 години 30 липня 2019 року за адресою: м. Хмельницький пров. Шевченка, 10,  каб. 206,  контактний телефон (0382) 65-06-06.

Для участі у конкурсному відборі суб'єкти підприємництва  подають:

- листи-пропозиції щодо участі у відборі разом з такими документами:

- копія виписки/витягу із Єдиного державного реєстру із зазначенням виду економічної діяльності – провадження інформаційної діяльності за відповідними напрямами станом на дату надання пропозиції;

- цінова пропозиція разом з проектом кошторису послуги для прогнозованої кількості слухачів у групі 15 осіб - з метою єдиного підходу до розрахунку витрат при розгляді пропозицій;

- програма семінару-тренінгу;

- інформаційна довідка, складена у довільній формі, про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні  знання та досвід з надання зазначених послуг;

- матеріали, які  документально підтверджують досвід надання аналогічних послуг (копії договорів про надання аналогічних послуг тощо).

Поза конкурсом розглядаються матеріали:

  • професійно-технічних навчальних закладів державної служби зайнятості;

  • Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України;

  • надавачів послуг, які надають послуги на волонтерських засадах та/або на безоплатній основі.

Документи вкладаються в окремий конверт, який запечатується, скріплюється печаткою (за наявності) надавача послуг та надсилається або подається до Хмельницького обласного центру зайнятості з написом: ,,На конкурс надавачів групових консультаційних послуг безробітним громадянам”.

Надавачі послуг – учасники конкурсного відбору мають право замінити, відкликати подані документи або внести до них зміни до закінчення зазначеного в оголошенні строку подачі пропозицій про участь у конкурсному відборі та до дати засідання конкурсної комісії.

Критеріями прийнятності надавачів послуг - претендентів на участь у відборі є: подання всіх документів, визначених у цьому оголошенні;  вартість наданих послуг; наявність працівників відповідної кваліфікації; досвід надання аналогічних послуг; змістовна програма семінару-тренінгу.

Засідання комісії по відбору суб'єктів підприємництва  для надання інформаційно-консультаційних та профорієнтаційних послуг відбудеться        01 серпня 2019 року  о 14 годині за адресою: 29000, м. Хмельницький, провулок Шевченка, 10, каб. 408.

 

Додаток

Орієнтовна тематика, мета  та категорія учасників семінарів-тренінгів:

1. Мотиваційні тренінги для молоді  віком до 35 років – 8 тренінгів  для безробітної молоді (8 х15 осіб=120 осіб). Проводяться в базових центрах зайнятості та філіях Хмельницького ОЦЗ.

Мета: сприяння  успішній особистісній та професійній самореалізації,  формування ефективної стратегії поведінки на ринку праці, підвищення мотивації  до легальної зайнятості, професійного навчання.

2. Мотиваційні тренінги для жінок, в т.ч. тих, які мають на утриманні дітей віком до 6 років  –  8 тренінгів (8 х15 осіб =120 осіб). Проводяться в базових центрах зайнятості та філіях Хмельницького ОЦЗ.

Мета: сприяння успішній особистій та професійній самореалізації,  мотивація до продуктивної легальної  зайнятості.

 

 

 

Анонс/Подія: 
Анонс події