Відповідно до п. 4 Порядку відбору навчальних закладів для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та їх проживання в період навчання, затвердженого Наказом Міністерства соціальної політики України від 16.05.2013  №269, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 травня 2013 року за №843/23375, Хмельницький обласний центр зайнятості повідомляє про проведення відбору закладів освіти для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та їх проживання в період навчання в 2020 році. У відборі мають право приймати участь професійно-технічні та вищі заклади освіти, підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання (далі - навчальний заклад), які надають платні освітні послуги з організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та (або) платні послуги з проживання зареєстрованих безробітних у період навчання.

Пропозиції щодо участі у відборі приймаються з 8-00 години 20 листопада 2019 року до 17-00 години 05 грудня 2019 року за адресою 29000 м. Хмельницький пров. Шевченка, 10,  каб. 102,  контактний телефон (0382)  72-06-68, 65-74-08. 

Прогнозована кількість слухачів з числа безробітних, які будуть проходити професійне навчання, орієнтовно 1100 осіб, зокрема тих, які потребуватимуть місць для проживання – 60 осіб.

 Орієнтовний перелік професій (спеціальностей, напрямів або галузей знань), за якими можлива організація професійного навчання зареєстрованих безробітних

Для участі у відборі навчальні заклади подають пропозиції про участь у відборі разом з такими документами:

1. Копію ліцензій для провадження діяльності з надання освітніх послуг за заявленою окремою професією (спеціальністю, напрямом або галуззю знань) – у разі отримання ліцензії до набрання чинності законом України ”Про ліцензування видів господарської діяльності” або інформацію щодо рішення органів ліцензування, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 року № 609 ”Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України”, про видачу ліцензії (із зазначенням реквізитів цього рішення) або ліцензію (копію ліцензії), видану органом ліцензування на паперовому носії, - у разі отримання ліцензії після набрання чинності Законом України ”Про ліцензування видів господарської діяльності”; у разі наявності – копію сертифіката про акредитацію освітньої програми чи копію свідоцтва про атестацію з додатками.

2. Кошториси витрат на професійне навчання за окремими професіями (спеціальностями, напрямами або галузями знань), складені відповідно до Порядку надання платних освітніх послуг державними та комунальними навчальними закладами, Порядку надання інших платних послуг державними та комунальними навчальними закладами, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки  України, Міністерства  фінансів  України  від  23  липня 2010  року № 736/902/758, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2010 року за № 1196/18491. З метою єдиного підходу до розгляду пропозицій кошториси витрат на професійне навчання (відповідно до навчальних планів та програм) мають бути розраховані на 10 слухачів у групі.

3. Інформацію про наявність:

- матеріально-технічного забезпечення (кабінетів, лабораторій, навчальних майстерень, їх обладнання),

навчально-методичного забезпечення (комплексного методичного забезпечення навчального процесу),

-    кадрового забезпечення (педагогічних кадрів, які будуть здійснювати професійне навчання безробітних, із зазначенням їх складу),

-    баз для проведення виробничої практики.

4. Інформацію про кількість місць для забезпечення проживання зареєстрованих безробітних у період професійного навчання, умови проживання та їх відповідність санітарним нормам, встановленим законодавством.

5. Кошторис витрат або калькуляцію на проживання одного слухача на добу, складений відповідно до законодавства.

Документи вкладаються в окремі конверти, які запечатуються, скріплюються печаткою навчального закладу та надсилаються або подаються до Хмельницького обласного центру зайнятості з написом: ,,На відбір навчальних закладів (професійне навчання)” та (або) ,,На відбір навчальних закладів (проживання)”.

Навчальні заклади - учасники відбору до закінчення зазначеного в оголошенні строку подачі пропозицій про участь у відборі мають право замінити, відкликати ці документи або внести до них зміни.

Критеріями прийнятності  навчальних закладів - претендентів на участь у відборі:

 - щодо організації професійного навчання є подання всіх документів визначених пунктами 1-3 цього оголошення, відповідність матеріально-технічного, навчально-методичного та кадрового забезпечення для повного виконання робочих навчальних планів і робочих навчальних програм, місце розташування навчального закладу,

- щодо проживання в період навчання є подання всіх документів, визначених пунктами 4-5 цього оголошення, відповідність умов проживання вимогам законодавства.

Засідання Комісії з відбору навчальних закладів для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та їх проживання в період навчання з метою розкриття конвертів з пропозиціями навчальних закладів та прийняття рішення щодо допущення до участі у відборі або відхилення поданих пропозицій відбудеться 06 грудня 2019 року о 13.30 за адресою: 29000, м. Хмельницький, провулок Шевченка, 10, каб. 408.

При розкритті конвертів з пропозиціями можуть бути присутні представники навчальних закладів, що подали пропозиції про участь у відборі.

Комісія відхиляє пропозицію навчального закладу  у разі, якщо:

- подані документи не відповідають вимогам  пунктів 1-5  цього оголошення,

- навчальний заклад не відповідає критеріям прийнятності зазначеним вище,

- пропозиція навчального закладу надійшла після 17.00 години 05 грудня 2019 року.

Комісія протягом десяти робочих днів після розкриття пропозицій  розглядає подані документи та враховуючи вартість навчання та (або) проживання, матеріально-технічне, навчально-методичне та кадрове забезпечення, місце розташування навчального закладу, приймає рішення про відбір одного чи декількох навчальних закладів за окремими професіями (спеціальностями, напрямами або галузями знань), які забезпечать у 2020 році професійну підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних та (або) проживання зареєстрованих безробітних відповідно до законодавства.

Навчальні заклади протягом десяти робочих днів з дня прийняття Комісією рішення будуть письмово повідомлені про результати відбору.

Відділ організації професійного навчання ОЦЗ

Анонс/Подія: 
Подія