Молодіжний працівник

  • Має необхідні кваліфікації у сфері молодіжної політики та неформальної освіти.
  • Надає підтримку молодіжним організаціям та неформальним центрам молоді у налагодженні діалогу між різними суб’єктами молодіжної політики.

                                         Аналітик з інвестицій                      

  • Розробка інвестиційних проектів та планів їх реалізації.
  • Визначення потреби в ресурсах для проведення інвестиційної політики 

          на підставі   стратегії розвитку підприємства.

                                  Аудитор систем харчової безпеки

  • Проведення аудиту підприємств, установ, організацій  харчової галузі.
  • Харчові мікробіологічні дослідження, забезпечення харчової гігієни відповідно до вимог і положень стандартів.