Антикризовий менеджер – це спеціаліст, який володіє методами виходу зі стану кризи та банкрутства. Антикризове управління вважається найвищою формою управлінської діяльності. Одне із значень грецького слова «криза» - рішення.

Найперше завдання антикризового менеджера – допомогти фірмі відновитися. Коли підприємство запускає у виробництво новий товар або укладає велику угоду – воно йде на ризик. І, часом трапляється, що новий продукт не є успішним, а угода приносить одні збитки. Тоді на допомогу підприємству приходить антикризовий менеджер. В цьому випадку для нього дуже важливо правильно оцінити стан підприємства, швидко знайти компроміс між кредиторами та боржниками, вирішити всі існуючі проблеми для підтримки виробництва і не допустити банкрутства.

Антикризовий менеджер має досконало  знати антикризові методи, мати досвід роботи з угодами, вести переговори, вміло проводити оцінку майна і фондів. Для більшої ефективності, він може працювати з аудиторами, економістами, юристами. В цій професії важливими є такі якості: вміння заслужити довіру, тактовність, наполегливість, оперативність, точність дій.

Відділ організації профорієнтації ОЦЗ