Передбачається, що в подальшому все більше місце займатимуть проблеми збереження навколишнього середовища. Зростання обсягів шкідливих викидів в атмосферу ставлять проблеми екології на одне з перших місць в сучасному глобальному світі.

Одним із трендів на ринку праці буде попит на професіоналів у сфері екології. Зокрема, такого професіоналу, як екоаудитор.

Екоаудитор – спеціаліст, який виконує аудит промислових підприємств і дає рекомендації щодо зниження впливу на навколишнє середовище за рахунок модернізації виробництва, зміни практик і методів роботи. Це спеціаліст, завданням якого є визначення сучасного екологічного стану усіх компонентів навколишнього середовища та їх впливу на довкілля і здоров’я людей.

Відділ організації профорієнтації Хмельницького ОЦЗ