Образно кажучи, умови правильного вибору професії можна сформулювати так:

- «хочу» - бажання, інтереси, нахили особистості;

- «можу» - знання, здібності, психологічні особливості, стан здоров’я ;

- «потрібно» - потреби ринку праці в кадрах;

 До змісту «хочу»  входять інтереси і нахили, які часто визначають вибір професії.

         Інтерес – це прагнення до пізнання, бажання ознайомитися з якимсь предметом, явищем, вивчити його. Вибрати професію за інтересом – означає вибрати те, що подобається, приваблює.

Слід врахувати і те, що той, хто обирає, може зацікавитися і тими професіями, до яких найменш здібний (наслідуючи товаришів, захоплюючись модними професіями). У такому випадку вибір професії за інтересом не можна назвати правильним.

          Нахил – це прагнення займатися якоюсь певною діяльністю. У школярів можна виділити нахили до роботи з людьми, з технікою, з умовними знаками, з природою тощо.

         До змісту «можу» входять здібності, індивідуально-психологічні особливості, стан здоров’я.

         Тут важливо підкреслити необхідність врахування стану здоров’я при виборі професії. Кожен, хто вибирає професію повинен з’ясувати, чи відповідає стан здоров’я вимогам професії.

         Здібності - це індивідуально-психологічні особливості професійної діяльності, легкість оволодіння нею, творчі можливості людини. Той хто обирає професію повинен знати рівень розвитку своїх індивідуально-психологічних особливостей, їх відповідність вимогам професії. Основними з них є: мислення, пам'ять, увага, темперамент, характер та ін.

         Вибираючи професію, слід задаватися не тільки питаннями «що я хочу?» та «Що я можу?», але і знати «Що потрібно?».

          Адже ми вже зазначили, що правильний вибір  професії – не тільки особиста справа. Тому при виборі професії необхідно враховувати потреби ринку праці у тих чи інших кадрах.