Лайф – коуч – це людина, яка навчає інших людей навичкам ефективності в різних сферах життя. Він є тренером, особистим наставником, який допомагає рухатися на шляху особистісного розвитку. Клієнт ставить конкретний запит, наприклад, навчитися ефективно укладати угоди, а коуч допомагає сформувати необхідні для цього комунікативні навички і ділові якості.

Вимоги до фахівця досить високі:

  • психологічна освіта або проходження навчальних тренінгів;

  • особистий досвід участі в різних групах особистісного розвитку;

  • конкретні знання в тій області, в якій працює клієнт;

  • уміння не тільки розвинути необхідні навички у клієнта, а й цілісно вплинути на особистість з метою змінити її життя накраще.