Етнолінгвістика – це напрям у мовознавстві, який спрямований на дослідження мовних та культурних зв’язків. Спеціалісти з етнолінгвістики займаються не лише вивченням певної мови, діалекту чи сленгу, а й досліджують культурні особливості носіїв цієї мови, менталітет, обряди та вірування. У сучасному мультикультурному світі етнолінгвсти займаються вивченням відносин між різними етнічними групами, комунікативної  поведінки, міжособистісних конфліктів у різних етнічних групах. 

Опис професії
Етнолінгвіст – це фахівець, який займається вивченням іноземних мов у поєднанні з культурологічними та лінгвістичними дослідженнями. Крім основної іноземної мови етнолінгвіст вивчає і «нестандартні» мови, такі як корейська, в’єтнамська чи суахілі. Фахівець з етнолінгвістки вивчає не лише мову, а й культуру етнічного населення  цієї мови, його літературні надбання та історію. Такі дослідження дозволяють отримати знання, зрозуміти й інтерпретувати лінгвістичні та культурні дані, роль культурного спадку у сучасному світі, а також спонукають до збереження нематеріальної спадщини їх власного середовища, так званої «малої батьківщини» і повагу до їх світу цінностей у глобальному контексті.  
Етнолінгвіст, крім того, повинен вміти визначати зв’язок мови з психологією народу, як у мові відбивається менталітет та національний характер. Серед основних завдань етнолінгвістики – дослідження мови через вивчення етнографії, фольклористики, лінгвокультурології та етнопсихології. Етнолінгвісти займаються вивченням іншомовних культур та виконують порівняльний аналіз між етносами. Це допомагає краще врегульовувати міжетнічні та міжособистісні конфлікти, встановити діалог між представниками різних культур.  

Перспективи працевлаштування
Етнолінгвіст, який володіє «рідкісними» мовами, може отримати роботу там, де потрібне спілкування на цій мові. Це відкриває практично необмежені географічні можливості. Він може працювати в компаніях, які знаходяться (або співпрацюють) на Дальньому та Середньому Сході, у країнах Азії. Також етнолінгвісти будуть цінними співробітниками в таких організаціях:

 • Культурні осередки вибраного регіону;

 • Державні управління;

 • Дипломатичні представництва;

 • Міжнародні компанії;

 • Наукові центри;

 • Дослідницькі експедиції.

Основний напрямок роботи – це перекладацька діяльність. Але, під час роботи, досить часто виникають і інші обов’язки, які може виконувати такий спеціаліст:

 • Вивчення відносин між різними етнічними групами;

 • Вивчення становища біженців;

 • Дослідження міжетнічних конфліктів;

 • Вивчення політики країн, до яких відправляються біженці;

 • Дослідження міжособистісних конфліктів всередині етнічних груп;

 • Вивчення явищ традиційної культури;

 • Написання наукових робіт;

 • Укладання словників;

 • Дослідження літератури, текстів, фольклору та історії етнічних груп.

Як стати етнолінгвістом
Щоб отримати спеціальність етнолінгвіста, необхідно мати повну вищу освіту, тобто ступінь бакалавра та магістра. Вивчення однієї іноземної мови недостатньо, тому обов’язково потрібно обирати факультети з можливістю вивчення «рідкісних» мов. Варто звернути увагу на філологічні факультети, спеціальність «Етнолінгвістика».