Фахівець служби зайнятості надасть тобі допомогу у питаннях вибору професії

ПОІНФОРМУЄ ПРО:

- професії, які мають попит на ринку праці;

- потребу в кадрах на окремих підприємст­вах, в установах та організаціях;

- зміст та умови праці з різних професій;

- можливі шляхи отримання професії, навчання та перенавчання за новою професією.

ВИЗНАЧИТЬ:

- інтереси, нахили та професійну спрямованість;

- здібності до окремих видів професійної діяль­ності;

- рівень розвитку професійно важливих індиві­дуально-психологічних якостей.

ПРОКОНСУЛЬТУЄ ЩОДО:

- вибору професії з урахуванням особистих інтере­сів, здібностей, індивідуальних особливостей та по­треб ринку праці області;

- проблем професійного становлення.

ДОПОМОЖЕ:

- педагогам в організації профорієнтаційної роботи у шко­лах;

- батькам у професійному визначенні дітей.

НАДАСТЬ:

- інформацію щодо закладів освіти області;

- інформацію щодо можливості набуття нової професії за направленням Дер­жавної служби зайнятості.

У виборі професії тобі допоможуть декілька кроків:

1. Склади список професій, які тобі подобаються, є для тебе цікавими, такими, що тобі підходять та за якими б хотілося працювати.

2. Склади перелік своїх вимог до майбутньої професії. Вона буде пов’язана з твоїми уподобаннями, відповідати  твоїм життєвим цінностям, або ти обрав її для досягнення поставленої мети, а може в зв’язку з нагальними проблемами сьогодення, чи з огляду на реальну потребу роботодавців, чи за рівнем професійної підготовки, або згідно твоїх схильностей та здібностей, чи за змістом, характером та умовами праці.

3. Визнач, наскільки  всі ці вимоги вагомі. Може, є менш важливі, які можна не враховувати.

4. Оціни свою відповідність вимогам кожної з підходящих професій та порівняй свої професійні якості, інтелектуальні здібності, психологічні особливості, стан здоров’я з вимогами певної професії.

5. Проаналізуй, яка професія із усього списку підходить тобі більше, ніж інша за всіма критеріями.

6. Переконайся в правильності своїх міркувань, перевіривши результати шляхом обговорення прийнятого рішення з друзями, батьками, вчителями, психологом, профконсультантом.

7. Визнач, у якому навчальному закладі здобуватимеш професійну освіту, як будеш розвивати в собі професійно важливі якості, як отримаєш практичний досвід роботи, як підвищуватимеш свою конкурентноздатність на ринку праці.

8. Постав мету та прагни її досягти.