Основними функціями тракториста-машиніста широкого профілю є: операторська (керування рухом агрегату в просторі і підтримування його функціонування в межах норми) та агротехнічна (забезпечення оптимальної відповідності між біологічною системою і умовами її існування).

Як основний компонент операторської діяльності тракториста машиніста виступає водіння агрегату, де значне місце посідає спостереження за правильністю його руху (чи прямолінійний він, чи співпадає з міжряддям під час культивації і прополюванні, з борозною під час оранки, з слідом маркера під час сівби), за простором, у якому переміщується агрегат, тобто за полем. Іншим важливим компонентом операторської функції в діяльності тракториста-машиніста є керування і контроль за роботою агрегату (підтримання його функціонування у межах норми). Інформація про роботу агрегату сприймається за допомогою слуху (звук працюючого двигуна, іноді звукові сигнали помічників, які обслуговують причіпні знаряддя праці) і зору (показання приладів, іноді жести помічників, колір вихлопних газів). Крім цього, про роботу агрегату тракторист машиніст може судити за вібрацією корпусу трактора. Таким чином, як "людська ланка" в системі керування агрегатом він повинен постійно обробляти інформацію, що надходить як із зовнішнього середовища, так і від самого об'єкта керування, і реалізовувати її в своїх діях.

Тракторист-машиніст широкого профілю, звичайно, повинен досконало знати:

- різноманітність сільськогосподарської техніки;

- особливості росту та розвитку різних сільськогосподарських культур;

- особливості  обробітку ґрунту,  шляхи підвищення його родючості;

-  володіти знаннями про добрива, їх властивості і методи застосування, про біологічні особливості і агротехніку вирощування сільськогосподарських культур.

Повинен вміти:

- самостійно виконувати сільськогосподарські і меліоративні роботи на тракторах (зазначити вид та модифікацію);

- виконувати транспортні роботи на тракторах з додержанням правил дорожнього руху та правил перевезення вантажів.

- виконувати щозмінне технічне обслуговування тракторів на яких працює.

- визначити несправності тракторів та усунути їх.

- раціонально використовувати паливно-мастильні, гумотехнічні та інші експлуатаційні матеріали та запасні частини.

- готувати трактори до зберігання.

- виконувати роботи з додержанням правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту, а також вимог охорони навколишнього середовища

Характер роботи тракториста-машиніста дедалі більше наближається до характера праці техніка і агронома.

В квітні 2018 року Хмельницькою обласної службою зайнятості було зареєстровано понад 155 вакансій за даною професією, тому можливість  працевлаштуватися за фахом досить висока.