Для того, щоб успішно вирішити проблему вибору професії, необхідно проаналізувати вісім факторів вибору професії і ви­значити, наскільки вони  узгоджуються між собою. До цих факторів відносяться:

1) Позиція старших членів сім'ї, зокрема батьків.

2) Позиція товаришів.

3) Позиція вчителів.

4) Особистий професійний план.

5) Поінформованість про професію.

6) Нахили.

7) Здібності.

8) Рівень домагань.

1. ПОЗИЦІЯ БАТЬКІВ

Як тобі ставитися до позиції сім'ї  відносно твого рішення щодо вибору професії?

Як правило, про­форієнтація починається у сім'ї, де дитина отримує перші  відомості   про  професії,  слухаючи  розповіді батьків. У вирішенні питання вибору професії біль­шість батьків або дають дітям повну свободу вибору, або обмежуються порадами. Лише невелика кількість нав'язують їм свою думку, диктують свою волю. Так чи інакше, а погляд старших членів сім'ї необхідно вияс­нити і добре обдумати, тому що їм, як нікому іншому, видно слабкі і сильні сторони дитини, вони знають її інтереси і нахили, здібності і можливості. Батьки знають тебе від народження, спостерігають за формуванням тво­го характеру і можуть передбачати, як ти змінюватимешся з роками. При­слухайся до їх думки. Не бійся порад і вказівок, бійся сліпо и бездумно наслідувати їх.  Якщо ж думки, поради, вказівки батьків здаються тобі необґрунтованими, вияви винахідливість у пошуку вагомих доказів на користь твого вибору, коли ж їх не вистачатиме, звернись за допомогою і підтримкою до психологів, спеціалістів з проблем професійної орієнтації.

Май на увазі, що у подібній ситуації відбуваються непорозуміння і приймаються неправильні рішення найчастіше тоді, коли дорослі вважа­ють своїх дітей ще нездатними на самостійний, свідомий та обґрунтований вибір, а діти переоцінюють свою дорослість, або ж сліпо підкоряються волі батьків.