Для того, щоб успішно вирішити проблему вибору професії, необхідно проаналізувати вісім факторів вибору професії і ви­значити, наскільки вони  узгоджуються між собою. До цих факторів відносяться:

1) Позиція старших членів сім'ї, зокрема батьків.

2) Позиція товаришів.

3) Позиція вчителів.

4) Особистий професійний план.

5) Поінформованість про професію.

6) Нахили.

7) Здібності.

8) Рівень домагань.

   2.ПОЗИЦІЯ  ТОВАРИШІВ

Як ставитись до позиції товаришів?  Дружні стосунки, як правило, міцні і можуть впли­вати на вибір професії. Тому цей вибір інколи перетво­рюється на вибір між друзями і інтересами. Зупинишся на роботі чи навчанні з  товаришами – ризикуєш втратити себе, своє покликання. Зупинишся на цікавій для тебе професії – можеш втратити друзів.

Та коли це справжні друзі, то ризик втратити їх, якщо ви навчатиметесь  чи працюватиме в різних містах, зводиться до нуля.

     3. ПОЗИЦІЯ ВЧИТЕЛІВ

Як тобі ставитись до позиції вчителів відносно твого вибору професії? У кожної людини всі здібності роз­винуті неоднаково, і завжди знайдеться те, що розвинуто добре і те, що погано. Розмістивши здібності у порядку їх розвитку, ми виявимо таланти - тобто здібності, розвинуті дуже добре, які очолюватимуть даний список, і зробимо висновок, що не талановитих дітей немає, але та­ланти усіх різні. Учитель, щоденно спостерігаючи за учнем, може роз­крити його таланти, виявити структуру здібностей. Стежачи за поведінкою учня, його навчанням і позаурочною активністю, він ставить, так би мови­ти, діагноз відносно інтересів, нахилів, здібностей, характеру та підготовленості школяра для взяття професійних і життєвих висот. Учитель знає про учня багато такого, що приховано від самого учня. Тому радимо поцікавитись думкою учителя щодо правильності твого вибору професії. Він спостерігав за тобою протягом тривалого періоду, знає, який ти у подоланні труднощів, і в момент успіху.

Вислухай усі поради - батьків, товаришів , учителів і тоді вже вирішуй сам. Задумайся, якщо поради різні: значить, перед кожним із цих людей ти був, поставав різною особистістю. Де ти був самим собою, а де тільки здавався таким: у школі, вдома, в оточенні друзів? Постарайся розібратись у собі, чому ти виби­раєш саме цю професію - і тоді зможеш уникнути помилок, які нерідко роблять хлопці та дівчата у процесі вибору професії.