Кажуть, що людина народжується двічі - перший раз - коли з'являється на світ, а другий раз - як осо­бистість, коли вибирає справу свого життя, свою професію. Цей надзвичайно важливий крок в житті кожної людини повинен бути добре виваженим та  цілком усвідомленим.

        Для того, щоб успішно вирішити проблему вибору професії, необхідно проаналізувати вісім факторів вибору професії і ви­значити, наскільки вони  узгоджуються між собою. До цих факторів відносяться:

1) Позиція старших членів сім'ї, зокрема батьків.

2) Позиція товаришів.

3) Позиція вчителів.

4) Особистий професійний план.

5) Поінформованість про професію.

6) Нахили.

7) Здібності.

8) Рівень домагань.

 

 

                                                            4.  ОСОБИСТИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ПЛАН

Розглянемо четвертий фактор вибору професії - особистий професійний план. Перевір свій професійний план на реальність, актуальність і міцність. Відсутність або невизначеність такого плану робить тебе приреченим на "сліпе плавання" у морі професій. Будь не тільки капітаном, а й штурманом свого корабля. Проклади на карті професій свій обґрунтований курс, щоб у результаті твій особистий професійний план включав:

- віддалену професійну мету (що і де будеш робити, яким будеш, чого досягнеш, життєвий ідеал);

- близькі професійні цілі як шляхи досягнення віддаленої (чому і де навчатись, куди і ким піти працювати після школи) перспективи підвищення професійної і загальноосвітньої підготовки, шляхи і засоби досягнення близьких цілей (самоосвіта,  вивчення довідкової літератури, бесіди зі спеціалістами, вибір конкретного місця роботи, навчання);

- зіставлення  вимог професії зі своїми можливостями (стан здоров'я, здібності до навчання, до теоретичної і практичної роботи);

- об’єктивні труднощі, що перешкоджають досягненню мети, можливі протидії з боку тих чи інших людей;

   - запасні варіанти досягнення мети на випадок виникнення нездоланних труднощів у реалізації основних варіантів ("не пройду за конкурсом на денне   відділення   технічного   Вузу,   технікуму   -   піду   навчатися   на споріднене відділення, підготовчі курси").

Помилка в плані - це півбіди. Важливо ще і ще раз повертатись до обдумування своїх планів, щоб по можливості їх поглибити, уточнити, зробити більш  реальними.

Особистий професійний план може бути детально продуманим, але при цьому морально нестійким ("тільки б у "ВУЗ", неважливо, який", "туди, де менший конкурс", "іти працювати туди, де легше"). Вибираючи професію і плануючи трудовий шлях, дуже важливо подбати про ре­алістичність своїх домагань. Це досягається за рахунок постійного порівняння своїх результатів з досягненнями товаришів, чесного, об'єктивного ставлення до своїх і чужих результатів.