Кажуть, що людина народжується двічі - перший раз - коли з'являється на світ, а другий раз - як осо­бистість, коли вибирає справу свого життя, свою професію. Цей надзвичайно важливий крок в житті кожної людини повинен бути добре виваженим та  цілком усвідомленим.

        Для того, щоб успішно вирішити проблему вибору професії, необхідно проаналізувати вісім факторів вибору професії і ви­значити, наскільки вони  узгоджуються між собою. До цих факторів відносяться:

1) Позиція старших членів сім'ї, зокрема батьків.

2) Позиція товаришів.

3) Позиція вчителів.

4) Особистий професійний план.

5) Поінформованість про професію.

6) Нахили.

7) Здібності.

8) Рівень домагань.

  1. ІНФОРМОВАНІСТЬ

       П'ятий фактор вибору професії - інформованість. Розшир свій кругозір! Поінформованість про світ професій дуже важлива. Нараховується біля 40 ти­сяч різних професій, щорічно з'являється біля 500 нових. Поцікався, як ставляться до обраної тобою професії різні люди і обов'язково дізнайся думки про неї професіоналів. Довідайся у представників обраної професії, у чому вона полягає: які навички, уміння і особистісні якості необхідні для успішного оволодіння цією професією. Прочитай книги, де йдеться про людей, які присвятили своє життя професії, яку ти вибрав. Діюча про­форієнтація означає складання переліку тих професій, яким ти надаєш перевагу, знайомство з ними, по можливості - екскурсії на підприємства і спроба себе у цих професіях, щоб потім зробити самостійний вибір. Бага­то ти зможеш дізнатися, читаючи книги з профорієнтації. Запропонуємо деякі з них.

       Книга "Ким бути?" Є. Павлютенкова написана захоплююче, вона знайомить читачів зі світом професій. Професор І. Карцев у книзі "Шукай свою професію" знайомить із працею вчених, які займаються про­блемами вибору професії. Чималу допомогу ти знайдеш у книзі "Людина у світі професій" Г.Дмітріна, "Своє місце у житті" Ю.Алексєева і Ю.Симоненка. Цікаві книги Є.Климова "Шлях до професії", Школа...а далі?", "Шукай свій талант" К. Воробйова. Видавництво "Молода гвардія" випустило серію книг "Ким бути?", видало довідник професій "Путівка в життя".