Кажуть, що людина народжується двічі - перший раз - коли з'являється на світ, а другий раз - як осо­бистість, коли вибирає справу свого життя, свою професію. Цей надзвичайно важливий крок в житті кожної людини повинен бути добре виваженим та  цілком усвідомленим.

        Для того, щоб успішно вирішити проблему вибору професії, необхідно проаналізувати вісім факторів вибору професії і ви­значити, наскільки вони  узгоджуються між собою. До цих факторів відносяться:

1) Позиція старших членів сім'ї, зокрема батьків.

2) Позиція товаришів.

3) Позиція вчителів.

4) Особистий професійний план.

5) Поінформованість про професію.

6) Нахили.

7) Здібності.

8) Рівень домагань.

8. РІВЕНЬ ДОМАГАНЬ

Останній фактор вибору професії – рівень домагань. Рівень домагань – це стійке, властиве кожній людині уявлення про те, чого вона заслуговує, яке місце серед людей повинна посісти. Вибираючи професію і плануючи трудовий шлях, дуже важливо переконатись у реалістичності своїх домагань. Це можна досягти за рахунок вироблення в собі уміння аналізувати свої вчинки, бажання постійного зіставлення своїх успіхів і невдач з досягненнями товаришів, чесного, об’єктивного ставлення  до  своїх  і  чужих результатів.

З’ясування  потреби  підприємств регіону в кадрах –  важливий  елемент вибору професії. Інформацію про професії, що користуються попитом на сучасному  ринку праці та найближчу  перспективу в розрізі підприємств, організацій та установ міста та району можна отримати в будь якому  центрі зайнятості  та безпосередньо у роботодавців.