Випускник часто виходить зі стін навчального закладу з установкою знайти роботу за прописаною в дипломі професією (спеціальністю). Безперспективно шукати місце "просто юриста" або "просто економіста". Це ще не орієнтир. 

Необхідно визначитися із сферою діяльності, посадою і можливими функціональними обов'язками. А найголовніше - визначити, що ви, як кандидат, може запропонувати працедавцеві. Друга велика проблема випускників - невміння виділити і систематизувати власні знання і навички, а також, сильні сторони своєї особистості. Випускники зазнають труднощів у формулюванні власних навиків при заповненні анкети, лише кожен десятий грамотно оформляє резюме. 

«Ахілесова п'ята» випускників - відсутність досвіду роботи. Це повинно компенсуватися, окрім гарних академічних оцінок, навичками самопрезентації, знанням техніки ефективного пошуку роботи. 

"Досвід" - жадане слово для кадровика і керівника фірми. З чого ж складається досвід? І чи залежить він від наявного стажу роботи? На будь-якому етапі життя особа має певний досвід. Він складається зі знань, вмінь, навичок, мотиваційної сфери людини. Основна хитрість полягає в тому, щоб виділити ті головні знання і уміння, які у вас є і які мають бути в наявності для виконання тих чи інших посадових обов'язків. А тому випускник має чітко уявляти, які конкретні вміння, знання нормативних документів, комп'ютерні програми, джерела інформації використовує працюючий фахівець в тій сфері діяльності, в котру він хоче потрапити.

 Рівень знань можуть охарактеризувати ваші академічні оцінки, відомості про успішний захист курсових і дипломних робіт, публікації, участь в науковій роботі, сертифікати різних курсів і, звичайно, самоосвіта.

 Складніше визначити власні уміння. Для цього доведеться перебрати в пам'яті всі попередні досягнення і результати діяльності в професійній сфері, сформулювати конкретні приклади з життя, що наочно демонструють ці вміння. 

Усвідомлення своїх досягнень допоможе зрозуміти, що у вас широкий набір умінь. Досягненням є успішний результат діяльності: відмінні оцінки, листи - подяки, публікації, впроваджені проекти, виступи, організовані заходи, виявлені і усунені недоліки, розроблені бізнес-плани, позитивні зміни в результаті ваших дій і так далі. Особливу увагу слід приділити комп'ютерній грамотності, що сьогодні є невід'ємною частиною професійної кар'єри. 

Уміння, відпрацьовані неодноразово, стають навичками. Можливо, у вас вже сформувалися організаторські і комунікативні навички, навички роботи з інформацією, навички самоосвіти тощо. Вмійте донести це до роботодавця.

Якщо ви хочете уникнути багатьох помилок при виборі напряму трудової діяльності, професії або при плануванні майбутньої професійної кар’єри,  звертайтесь  за  консультаціями  до фахівців служби зайнятості.

Матеріали підготовлені відділом організації профорієнтації ОЦЗ